Menu

Conferència OIDP

L’OIDP celebra anualment una Conferència Internacional per debatre i reflexionar sobre l'estat de la democràcia participativa al món. La Conferència està organitzada per la ciutat que ostenta la presidència de l'organització, i l'orienta en funció de les seves prioritats en aquesta àrea. La Conferència reuneix a responsables polítics locals i d'altres àmbits, així com tècnics, acadèmics i activistes polítics. Durant aquestes jornades se celebren conferències, taules rodones entorn de qüestions concretes, sessions paral·leles d'intercanvi, així com múltiples reunions paral·leles entre els participants.

La Conferència de l’OIDP és un punt de reunió d'experts en l'àmbit de la participació i líders polítics que aposten per una democràcia local més participativa. També és una oportunitat per impulsar la cooperació entre ciutats i organitzacions internacionals en l'àmbit de les innovacions democràtiques.

En el marc de la Conferència se celebra l'Assemblea anual de socis de l’OIDP, on s'aproven les línies generals de funcionament de l'organització i es trien els òrgans d'adreça i futures seus de la Conferència.