Menu

Obrim un qüestionari per mapejar experiències participatives

En el marc del grup de treball sobre participació multicanal, és a dir les experiències que combinen la participació presencial i participació a través de plataformes digitals, que coordina el Projecte Empatia estem identificant les experiències participatives al món.

Per això, us invitem a emplenar aquest formulari sobre els processos participatius que s'han desenvolupat en el passat i s'estan desenvolupant en l'actualitat en el vostre municipi.

L'objectiu és estudiar tots aquests casos i poder elaborar un llibre blanc de la participació multicanal.

Pàgina web del grup de treball amb més informació: https://oidp.empatia-project.eu/