Menu

Estratègia de transversalitat de gènere en els processos participatius

País

Espanya

Organització

Generalitat de Catalunya

Data d'inici

06-05-2020

Data final

31-05-2020

Tipus d'experiència

espai/taller de diagnòstic...

Tema

igualtat de gènere

ODSs

ODS 5 ODS 11

Distinció

14th. Menció especial

Descripció

Amb les orientacions pràctiques d'aquesta guia es pretén que les tècniques i tècnics de participació ciutadana tinguin recursos que els permetin dissenyar processos equitatius. D'aquesta manera, disposen d'eines per tal d'acomplir el mandat sobre democràcia paritària de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i poden incloure la transversalitat de gènere en diferents aspectes de la participació ciutadana.

La Guia és fruit de la preocupació per l'equitat de gènere de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya i forma part del projecte d'anàlisi amb perspectiva de gènere de la participació ciutadana, i va comptar amb la col·laboració de la Fundació Surt l'any 2019.

La incorporació de la perspectiva de gènere als processos participatius ha de ser entesa com un procés de canvi de les relacions de poder i d'influència en les polítiques públiques, i ha de ressaltar les especificitats de les dones i identificar els mecanismes que generen les desigualtats.

La participació ciutadana, concebuda per a la transformació social, podria tenir efectes contraris si no apodera les dones i les persones de gènere no normatiu. Així, la motivació democràtica per incloure les veus de les dones i escoltar els seus coneixements i necessitats específiques és doble.

 

 

Comentaris del jurat

Aquest projecte pot enriquir tots els altres projectes. Un fort impuls per a l'establiment del gènere en la participació ciutadana. La proposta és innovadora quant a la revisió de la literatura i la pràctica, i la definició de directrius d'acció.

 

Nota: aquesta experiència va ser redactada per la institució que va presentar la candidatura al XIV Premi OIDP.

 

Annexos: