Menu

Ciutadania Adolescent de Barcelona curs 2020-2021

País

Espanya

Organització

Ajuntament de Barcelona

Període

2020/2022

Tipus d'experiència

espai/taller de diagnòstic... audiències, fòrums i assemblees

Tema

mobilitat salut inclusió social lleure i esport ciutadania infància i joventut espai públic

ODSs

ODS 3 ODS 11 ODS 16 ODS 17

L'Audiència Pública a les noies i nois de Barcelona es reorganitza per millorar la participació dels i les adolescents de l'educació secundària obligatòria i dels seus centres educatius. Aquesta Audiència Pública es va crear el 1994 i, després de 25 anys de recorregut, el curs 2020-21 s'ha transformat en el 'Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona', un canvi organitzatiu important per millorar la participació dels i les adolescents de l'educació secundària obligatòria i dels seus centres educatius.

Objectius

Recollir opinions i propostes del jovent per millorar la ciutat. Donant veu al jovent es pretén aconseguir que les inquietuds de la ciutadania arribin a les instàncies de poder municipal.

Participants

650 joves d'entre 12 i 17 anys de 19 centres d'educació secundària obligatòria de Barcelona han participat en el procés

Descripció

El Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona és un projecte a través del qual nois i noies de 12 a 17 anys, de centres educatius de secundària obligatòria i de centres d'educació especial, fan propostes a l'Ajuntament de Barcelona. D'aquesta manera, es garanteix el seu dret a la ciutadania, i es reconeix i potencia la participació dels adolescents a la ciutat.

 

Es tracta d'establir uns espais de diàleg i d'intercanvi d'idees que ajudin els joves a entendre l'avui i fer propostes per al demà. Després d'un procés col·lectiu de reflexió, els joves presenten les seves conclusions en una audiència pública presidida per l'alcaldessa.

 

Es potencia la participació dels nois i les noies en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

 

El Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent és l'evolució de l'Audiència Pública als Nois i Noies, creada el 1994. Més de 25 anys després, la iniciativa s'ha redefinit per millorar la participació dels estudiants d'educació secundària obligatòria i dels centres educatius. Un dels canvis principals és que ara és el jovent qui decideix quins temes vol debatre.

Una altra novetat és que s'ha fet servir la plataforma Decidim Barcelona, en què es recull tota la informació del procés participatiu: calendari de fases i sessions, propostes, documents col·laboratius, etc.

A més, aquest espai de diàleg i d'intercanvi d'idees no es restringeix a un únic tema de debat, sinó que, a més del tema comú, cada districte decideix un altre tema específic. Els temes triats a cada districte són els següents:

 • Ciutat Vella: espai públic
 • L'Eixample: mobilitat sostenible
 • Sants-Montjuïc: igualtat i diversitat
 • Les Corts: activitats esportives
 • Sarrià – Sant Gervasi: espai públic
 • Gràcia: espai públic
 • Horta-Guinardó: espai públic
 • Nou Barris: benestar i salut
 • Sant Andreu: espai públic
 • Sant Martí: benestar i salut

El Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent permet als i les joves exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona i presentar propostes als plens municipals de districte i de ciutat, i els plens es comprometen políticament a fer un retorn concret sobre l'admissió o el rebuig de les iniciatives presentades.

Fases del procés

 

 • Tria del tema de debat 26/11/2020 - 31/01/2021

Els i les adolescents dels centres educatius que hi participen decideixen els temes que volen debatre. Han de triar un tema per a cada districte, i un tema per a la ciutat.

 

 

 • Informació i debats 22/02/2021 - 23/04/2021

Es desenvolupa el procés participatiu, encetant el debat del tema de ciutat i els respectius temes de districte, per acabar elaborant un llistat d'accions de millora.

 

 • Exposició de resultats 26/04/2021 - 30/06/2021

Es presenten els resultats del procés participatiu als plenaris municipals de districte i de ciutat amb les propostes sobre el tema escollit.

 

 • Retorn

Els representants polítics de Barcelona, fan el retorn de les propostes dels temes presentats a cada districte i a la ciutat.

 

 

Més informació

Espai al Decidim Barcelona 

Notícia al web de l'Ajuntament 

Síntesi del procés participatiu (PDF)

Notícia sobre la sessió de retorn