Menu

Jornades sobre Democràcia Directa

Aquestes jorrnades van ser organitzades per l'Ajuntament de Barcelona els dies 27 i 28 de juny de 2017.

Descripció

Les jornades van estar precedides d'un seminari el dia 26 de juny.

Aquí podeu veure els vídeos de les diferents taules:

Democràcia directa en el món. Marc conceptual i experiències

 

Iniciatives i consultes ciutadanes

 

Són possibles altres formes híbrides?

 

La Democràcia directa a Barcelona

 

Riscos i virtuts de la Democràcia Directa

 

Tecnologia i Democràcia

 

Democràcia Directa com a eina d'incidència per a la ciutadania en moviment

 

Marc Jurídic-Polític: Democràcia Directa i Autonomia Local