Menu

L'OIDP destaca la importància d'una ciutadania activa per defensar els drets humans

Avui es compleixen 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans

Descripció

Avui se celebra un triple aniversari: 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, 20 anys de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i 20 anys de la Carta Asiàtica de Drets Humans. Des de l'OIDP volem celebrar-ho emfatitzant la importància d'assegurar una ciutadania activa i mobilitzada per defensar aquests drets fonamentals, doncs la participació i l'associacionisme són eixos comuns en aquests tres textos:

 "Tota persona té dret a participar al govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement escollits
Declaració Universal dels Drets Humans

"Totes les persones i associacions tenim dret a participar en la política de la nostra ciutat i a expressar les nostres opinions
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

"És necessària una societat civil humana i vigorosa per promocionar i protegir els drets humans i llibertats, per garantir els drets de la societat civil i actuar com a supervisora de les institucions estatals. La llibertat d'expressió i associació són necessàries per a l'establiment i funcionament de les institucions de la societat civil"
Carta Asiàtica de Drets Humans

A més, sota el lema "Bring Human Rights Home" (porta els drets humans a casa), Drets Humans de l'ONU vol aprofitar aquest dia internacional per remarcar que els governs locals juguen un paper clau en la protecció i promoció dels drets humans. És precisament en aquest nivell territorial en el qual els drets prenen un sentit únic i important i en el qual fa mancada defensar-los especialment.

Animem a tots els membres del OIDP a ser partícips d'aquesta celebració utilitzant el hashtag #Cities4Rights a Twitter.