Menu

L'Ajuntament de Barcelona obre un procés participatiu per la seva estratègia contra la soledat

Un espai Decicim obert fins al 12 de gener permetrà al consistori enriquir la proposta original

Descripció

 

Al maig, Barcelona va posar en marxa l'Estratègia municipal contra la Soledat no volguda de la ciutadania, un fenomen que afecta especialment les poblacions de les grans ciutats i que s'ha intensificat amb la pandèmia de la Covid-19. La ciutat pren així la iniciativa per tractar la que la OMS ja qualifica com una de les grans epidèmies del segle XXI: el sentiment de no tenir una xarxa de relacions amb prou confiança com per poder-hi recórrer en cas necessari. 

L'objectiu final de l'estratègia és identificar els riscos i determinants que porten al sentiment de soledat, oferir els serveis i recursos adients a les persones afectades, adequar els serveis municipals que ja existeixen en la mesura que calgui, planificar els nous recursos que es detectin com a necessaris, posar en marxa les eines per poder prevenir la soledat i fomentar els vincles socials de les persones amb poca xarxa familiar o d'amistats.

Entre el 4 de maig i el 30 de novembre, l'Ajuntament va organitzasessions de treball i co-creació amb la participació d'un equip tècnic transversal, així com sessions de contrast amb entitats i ciutadania. El document que recull les sessions de treball i creació internes dutes a terme durant la Fase d'Informació prèvia, elaborat per la Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans s'ha utilitzat per a les sessions de debat i contrast amb entitats, realitzades durant el mes de novembre de 2020. D'aquest mateix document han sorgit preguntes concretes que s'han contrastat en la sessió amb ciutadans i ciutadanes.

El 21 de desembre es va obrir l'espai Decidim pel debat a través de respostes a l'enquesta i generació de noves propostes, amb l'objectiu de contrastar amb la ciutadania algunes de les línies principals que vertebren l'Estratègia municipal contra la soledat. Consulta el document de treball amb les principals línies que vertebren l'Estratègia. 

Fins al 12 de gener, qualsevol pot participar:

 

Fonts i més informació: