Menu

Constitució del Consell Rector de l'Observatori de la Participació Ciutadana a Barcelona

El passat dijous 20 de febrer es va constituïr el Consell Rector de l'Observatori de participació ciutadana de Barcelona, que té la missió de reforçar les polítiques de transparència i participació de la ciutat

Descripció

El passat mes de novembre la Comissió de Presidència i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la Mesura de Govern de Creació de l'Observatori de la Participació Ciutadana a Barcelona amb la finalitat de reforçar les polítiques de transparència i participació a la ciutat.

La proposta respon a la voluntat del Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, Sr. Carles Agustí, d'impulsar un nou model de govern conjunt entre administració i ciutadania basada en el principi de Governar amb els ciutadans i dins la qual l' observació, detecció i quan s'escaigui intervenció, sobre els problemes de la ciutadania esdevé fonamental.