Menu

Informe de Transparència dels municipis espanyols

Descripció

S'ha fet públic l'avaluació del nivell de transparència dels principals Ajuntaments espanyols: l'Informe ITA.

La classificació ITA és una eina per mesurar el nivell de transparència davant els ciutadans i la societat dels ajuntaments espanyols. En aquesta cinquena edició de l'ITA (2014), s'avalua la transparència dels 110 majors ajuntaments d'Espanya, i això a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors, classificats en sis grups i divuit subgrups.

La participació en aquesta categoria és totalment voluntària i, en part, el fet que un vulgui fer públic el seu grau de transparència es pot interpretar com el grau de compromís que té el govern municipal en vers al ciutadà.

5 ajuntaments catalans han aconseguit aprovar el 100% dels indicadors establerts per l'ITA: Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Badalona i Lleida.