Menu

XVI Conferència de l'OIDP

Bon Govern i Participació Inclusiva de la Ciutadania

Descripció

La Conferència s'estructurarà en 5 eixos temàtics principals:

I.          Democratitzant la democràcia representativa: models de gestió i experiències de participació ciutadana al govern local i municipal,

II.         Govern local i municipal en l'era digital: oportunitats i desafiaments per a la participació ciutadana via internet,

III.       Pressupost participatiu i planificació participativa: Participació o representació? Legitimitats i inclusió social en la definició i tutoria del futur,

IV.        Avaluació de les formes de participació, de les respostes a les demandes populars i dels nivells de satisfacció dels ciutadans;

V.         El paper dels partits polítics, de les organitzacions de la societat civil, de les organitzacions religioses, d'ensenyament i dels mitjans de comunicació a l'educació ciutadana per a la participació i en el control de la democratització dels poders públics.